Durango Wild Lands กับการตั้งค่าสิทธิ์เกาะเทม

เราจะตั้งค่าให้คนจำพวกนี้เข้าเกาะเทมเราเข้ามาได้ก่อน

เพื่อน
สมาชิกแคลน
คนนอก เราจะไม่ให้เข้า

การตั้งค่าแบบนี้ จะทำให้คนที่ในแคลนที่เราอยู่ สามารถเข้าเกาะเรามาได้อัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องมากดขอเป็นเพื่อนเรา ส่วนคนนอกนั้นเราไม่ให้เข้าเลย แต่เราต้องตั้งค่าส่วนอื่นเพิ่มเติม

คำเตือน อย่าเพิ่งกำหนดสิทธิ์ให้ก่อสร้าง และทำลายได้นะครับ ไว้ทำทีหลัง

Continue reading Durango Wild Lands กับการตั้งค่าสิทธิ์เกาะเทม