เที่ยวเมืองไทยไม่ไปก็แล้วแต่

สีฟ้าบนท้องฟ้าทำให้เราอารมณ์ดี สีเขียวขจีของผืนป่าทำให้เราสดใส สีขาวของเมฆหมอกทำให้ดีต่อใจ เที่ยวเมืองไทยไม่ไปก็แล้วแต่